Jelentős kormányzati támogatás a BIG-nek

Fejlesztések a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

Nagy változásokat éltünk meg a katolikus Báthoryban az elmúlt évek során. A képzési struktúra átalakulása mellett új intézményegységekkel gazdagodtunk. Ma már óvodás kortól fogadhatjuk a gyermekeket, segíthetjük diákjainkat az általános iskolai tanulmányok alatt, s végig kísérhetjük felnőtté válásukat egészen 18-19 éves korig. A keresztény értékrend zsinórmérték az intézményben tanulók és dolgozók számára. Feladatunk, hogy nevelőmunkánk a gyermekek hitbeli, lelki és szellemi növekedését egyaránt szolgálja.

A fenntartó Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, Palánki Ferenc megyéspüspök úr gondoskodó figyelemmel követi az intézményben folyó szakmai munkát, s biztosítja az infrastrukturális hátteret. A Báthory történetében az elmúlt 5 évben tanúi lehettünk  a legnagyobb fejlesztéseknek, beruházásoknak.

2018-ban állami támogatásból, fenntartói kiegészítéssel bővült az intézmény. Belső átalakítást követően 500 adagos főzőkonyha, 150 fős ebédlő tette lehetővé a gyermekek helyben étkeztetését. A 3220 négyzetméter új építésű épületrészben 9 nagytantermes, 4 kistantermes oktatási szárny, kápolna, 250 fős lelátóval rendelkező tornacsarnok biztosítja, hogy XXI. századi modern iskolában tanuljanak diákjaink.

2020-ban szintén kormányzati és fenntartói támogatással, infrastrukturális beruházás keretében, az energiatakarékosság figyelembevételével bővült az intézmény. Szeptemberben háromcsoportos, 90 gyermek befogadására alkalmas óvodában kezdődött el a legkisebbek hitbeli növekedése. A tágas, világos csoportszobák mellett sószoba, egyéni foglalkoztató, tornaszoba segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az óvoda megvalósulásával a katolikus Báthoryt választó szülők gyermekeit az óvodától az érettségiig azonos értékek mentén, a szülőkkel együtt tudjuk keresztény hitben nevelni.

2021-ben Dr. Simon Miklós képviselő úr közbenjárására prof. dr. Palkovics László miniszter úr támogatása segítette az intézmény digitális átállását. A keretösszeg lehetővé teszi egy informatikai szaktanterem infokommunikációs eszközeinek cseréjét, támogatja a tanulók és pedagógusok tanórai digitális eszközhasználatát.

Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítik azok a nyertes pályázatok, melynek keretében tanítványainkat tudjuk közösségi élményhez juttatni. A Határtalanul! pályázatnak köszönhetően Erdély gyönyörű vidékére jutnak el többnapos tanulmányútra diákjaink. Az „Újratervezés” pályázat lehetőséget biztosít 44 tanulónk számára, hogy megismerjék annak útját, hogyan válhatnak vezetővé keresztény közösségükben.

A fejlesztésekért, a támogatásért köszönettel tartozunk fenntartónknak, Palánki Ferenc megyéspüspök úrnak, köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának, valamint Dr. Simon Miklós képviselő úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének.

A fejlesztéseknek, az állami és fenntartói támogatásnak, az intézményben folyó magas szintű szakmai munkának köszönhetően ma már meghatározó köznevelési intézményként vagyunk jelen a térségben.

 

 

 

Nyomtatás